Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

O czasopiśmie

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”. Publikujemy artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Prezentujemy nie tylko wyniki najnowszych badań historycznych, ale też edycje źródłowe, przeglądy literatury, recenzje i sprawozdania z najważniejszych konferencji.

Od 16 numeru „Klio" dostępne jest w wersji elektronicznej na Akademickiej Platformie Czasopism, co służy wymianie myśli w środowisku naukowym. 

Od 2015 roku „Klio” należy do niewielu polskich czasopism historycznych, które znajdują się na liście  ERIH PLUS. W 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało 70 punktów za publikacje prezentowane w naszym kwartalniku.

Wydawcą „Klio” jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasopismo finansowane jest ze środków Wydziału Nauk Historycznych UMK. W 2019 roku redakcja otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu wsparcia dla najlepszych polskich czasopism naukowych realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikowanie na łamach „Klio” jest darmowe. Od autorów i czytelników nie są pobierane opłaty. Czasopismo nie zamieszcza na swoich łamach reklam. Redakcja nie stosuje również marketingu bezpośredniego.

 

Cele i misja czasopisma

Procedura wydawnicza

STATUT

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym