Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

STATUT

Statut "Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polskim i Powszechnym"

Załączniki

  1. Dobre praktyki i procedury zabezpieczające oryginalność publikacji w „Klio. Czasopiśmie poświęconym dziejom Polski i powszechnym”.
  2. Regulamin pracy redakcji „Klio Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym”
  3. Instrukcja wydawnicza obowiązująca w Klio. Czasopiśmie poświęconym dziejom Polski i Powszechnym.
  4. Instrukcja korzystania z APCZ dla autorów.
  5. Procedura wydawnicza obowiązująca w Klio. Czasopiśmie poświęconym dziejom Polskim i Powszechnym.
  6. Umowa licencyjna na udzielenie licencji niewyłącznej.
  7. Deklaracja autorska.
  8. Procedura recenzyjna.
  9. Formularz recenzyjny czasopisma „Klio”.
  10. Instrukcja recenzowania tekstów na APCZ.
Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym