Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Cele i misja

„Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” to czasopismo naukowe, którego misją jest umożliwienie historykom wymiany myśli i prezentacji wyników najważniejszych badań. Cztery razy w roku publikujemy artykuły, edycje źródłowe, komentarze, recenzje i sprawozdania z najważniejszych konferencji z zakresu historii. W każdym tomie umieszczamy przynajmniej sześć oryginalnych artykułów poświęconych z różnych epok: starożytności, średniowiecza, epoki nowożytnej, XIX i XX wieku. Oddajemy głos również metodologom i dydaktykom historii. Co jakiś czas publikujemy tomy monograficzne, które są przeglądem najistotniejszych prac badawczych w poszczególnych tematach. Umożliwiamy publikację zarówno doświadczonym badaczom, jak i młodym historykom, u progu kariery zawodowej. Publikujemy w języku polskim oraz najważniejszych językach tzw. kongresowych. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów w zakresie etyki wydawniczej. Publikujemy wszystkie teksty w wolnym dostępnie. Nasze zobowiązania wobec środowiska naukowego realizujemy od 2001 roku.

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym