Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Zasady etyczne

Autor, zgłaszając swój tekst do publikacji wyraża zgodę na wszystkie warunki i zapisy umowy licencyjnej (określającej prawa autorskie) z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów. Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych. Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji tekstami.

 

Autorstwo tekstu

Plagiaty oraz publikacje wielokrotne i nierzetelne

Licencje i otwarty dostęp

 

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym