Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Plagiaty oraz publikacje wielokrotne i nierzetelne

Plagiatem nazywamy kopiowanie bez podania źródła informacji lub próbę ukrycia właściwego autorstwa prezentowanych koncepcji pracy, wyników badań czy tekstu. Plagiat może oznaczać nadużycie własności intelektualnej autora i nieoznaczone odpowiednio kopiowanie większych partii tekstu obcego autorstwa. Plagiaty nie są publikowane w „Klio”.

Z publikacją wielokrotną mamy do czynienia, gdy autor wykorzystuje ponownie fragmenty swoich wcześniejszych prac. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy autor próbuje opublikować ten sam lub nieznacznie różny tekst w dwóch lub więcej czasopismach. Tego typu tekstu nie są publikowane w „Klio”.

Oceny tekstów zgłoszonych do „Klio” pod względem oryginalności dokonują członkowie redakcji oraz recenzenci. Naszym celem jest niedopuszczenie do publikacji takich tekstów. W przypadku odkrycia plagiatu lub publikacji wielokrotnej w opublikowanych tekście, redakcja podejmuje decyzję o wycofaniu opublikowanego tekstu wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną na stronach „Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym”, Akademickiej Platformy Czasopism, Wydawnictwa Naukowego UMK. Redakcja informuje o sprawie również instytucję, przy której afiliowany jest autor wycofanej pracy. Redakcja „Klio” podejmuje decyzję o właściwym rozwiązaniu w każdej odkrytej i zgłoszonej sprawie, uwzględniając najważniejsze w debacie naukowej: transparentność, rzetelność i otwartość na dyskusję. Publikujemy sprostowania, prosimy autorów o poprawki, powołujemy dodatkowych recenzentów tekstu a nawet wycofujemy tekst z publikacji. Decyzje te pozostawiają ślad w publikacjach: zamieszczamy je online wraz ze szczegółową informacją o przyczynach, przebiegu przeprowadzonego postępowania, efektach i konsekwencjach. Wszystkie teksty są publikowane w „Klio” w wolnym dostępie, dlatego każdy z czytelników może zgłosić zauważone nieprawidłowości pod adres klio@umk.pl

 

  1. Ghostwriting: wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej, którego przejawem jest „ghostwriting”, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.). Będą one dokumentowane i archiwizowane.
  2. Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne: autor nie powinien publikować wielokrotnie tego samego tekstu ani prac opartych na tych samych badaniach w różnych czasopismach.
  3. Oryginalność i plagiat: autor zgłasza wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że podał prawidłowo nazwiska autorów cytowanych prac fragmenty takich prac. Aby ułatwić wykrycie nieprawidłowości, takich, jak plagiat czy zgłoszenie artykułu do wielu czasopism, Wydawnictwo Naukowe UMK korzysta ze specjalnego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  4. Poważne błędy w opublikowanych pracach: jeśli autor odkryje poważny błąd lub nieścisłość w swojej pracy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redakcję, zarówno w czasie przygotowywania tekstu do druku, jak i po jego opublikowaniu.
  5. Informacja o źródłach: autor powinien podać informacje o wszystkich pracach, które wpłynęły na kształt zgłoszonego tekstu.
  6. Poprawki, komentarze, uwagi: wszystkie uwagi dotyczące tekstów publikowanych w „Klio. Czasopiśmie poświęconym dziejom Polski i powszechnym” prosimy kierować do redakcji „Klio” pod adres klio@umk.pl. Zależy nam zarówno na polemikach z publikowanymi teksami, jak i na wskazaniu plagiatów, pomyłek i błędów. Każdą taką wiadomość traktujemy z wielką uwagą, analizujemy każdą sprawę szczegółowo, nadając jej najwyższy priorytet.
Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym