Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Redakcja

Skład redakcji:

 • prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kmik@umk.pl   Dorobek naukowy - Redaktor naczelny
 • dr hab. Marcin Pawlak, prof. UMK; historia starożytna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, felix@umk.pl - Zastępca redaktora naczelnego
 • dr Wiesława Duży; tomy monograficzne,  Polska Akademia Nauk, wieslawa.duzy@gmail.com
 • dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK; historia średniowieczna, nauki pomocnicze historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, hleb@umk.pl
 • dr hab. Adam Kucharski, prof. UMK; historia nowożytna i dydaktyka historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, akr@umk.pl
 • prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow; historia najnowsza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak@umk.pl
 • dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK,  historia wojskowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, makr@umk.pl
 • dr Karol Kłodziński; tomy monograficzne, Uniwersytet Gdański, karol.klodzinski@ug.edu.pl
 • prof. dr hab. Magdalena Niedzielska, historia XIX wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nie@umk.pl
 • dr hab. Marcin Pawlak, prof. UMK; historia starożytna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, felix@umk.pl
 • dr Katarzyna Pękacka-Falkowska; metodologia historii i historie „dziedzinowe” Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pekackafalkowska@ump.edu.pl
 • dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK; statystyka i demografia historyczna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, azi@umk.pl
 • dr Marta Sikorska, sekretarz,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dominika Gołaszewska-Rusinowska, sekretarz,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Redakcja dba o przestrzeganie przez autorów zasad etycznych i o przygotowanie tekstów zgodnie z instrukcją wydawniczą.  Szczegółowe kompetencje i zadania członków redakcji określa Statut "Klio".

Korespondencję z autorami i czytelnikami, odpowiadając na pytania przesłane pod adres klio@umk.pl

 

Nasze zobowiązania:

 1. Odpowiedzialność: redaktor naczelny jest odpowiedzialny za decyzje dotyczące publikacji. W ich podejmowaniu pomagają redaktorzy tematyczni i recenzenci. Redaktor naczelny kieruje się w swych decyzjach przepisami prawnymi dotyczącymi plagiatu, zniesławiania, naruszania praw autorskich.
 2. Poufność: członkowie redakcji zachowują tajemnicę dotyczącą tekstu zgłoszonego do redakcji. Osoby, które mają dostęp do tekstu zgłoszonego do druku wymienione są w procedurze recenzowania.
 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji: w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega obowiązującego prawa.
 4. Ujawnienie i konflikt interesów: artykuły odrzucone są archiwizowane przez redakcję, ale nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

 

Rada Programowa 

Rada programowa „Klio” dba o to, aby czasopismo harmonijnie rozwijało się i zapewniało naukowcom przestrzeń do rzeczowej dyskusji i prezentacji wyników badań. Rada zwraca uwagę na wypełnianie misji czasopisma, wskazuje kierunki dalszych prac redakcyjnych, kontroluje etykę wydawniczą, wspiera redakcję w kluczowych decyzjach związanych z profilem kwartalnika. Członkowie rady zgłaszają zastrzeżenia dotyczące pracy redakcji, śledzą nasze plany wydawnicze, są naszym głosem doradczym i sumieniem.

Rada Programowa "Klio" na kadencję 2022-2025: 

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym