Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Nasi recenzenci

Lista recenzentów opiniujących materiały opublikowane i nadesłane do redakcji w 2021 roku:

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bjørn Bandlien (Universitetet i Sørøst-Norge), Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński), Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Daniel Boćkowski (Polska Akademia Nauk), Jacek Bonarek  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Andrzej Buczyło (Polska Akademia Nauk), Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),  Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański), Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski), Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Łódzki), Aneta Dawidowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Edward Dąbrowa (Uniwersytet Jagielloński), Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Maciej Dorna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski), Jarosław Dumanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dorota Dukwicz (Polska Akademia Nauk), Małgorzata Durbas (Uniwersytet Jagielloński), Agnieszka Dziuba (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Andrzej Essen (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Tomasz Falkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Michał Norbert Faszcza (Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku), Tomasz Gajownik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rafał Galuba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tomasz Gałuszka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Przemysław Gawron (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Mirosław Golon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zbyszko Górczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Magdalena Górska (Polska Akademia Nauk), Beata Halicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Paweł Hamczewski  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Artur Hamryszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Danuta Hombek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bezhan Javakhia (Ilia State University), Dariusz Jeziorny (Uniwersytet Łódzki), Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski), Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Karczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Bartosz Kołoczek (Uniwersytet Jagielloński), Dariusz Kołodziejczak (Uniwersytet Warszawski), Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  Marek Kornat (Polska Akademia Nauk), Paweł Korzeniowski (Uniwersytet Rzeszowski), Adam Kosidło (Akademia Marynarki Wojennej), Urszula Kosińska (Uniwersytet Warszawski), Rafał Kosiński (Uniwersytet w Białymstoku), Jadwiga Kowalska (Polish Institute and Sikorski Museum, London), Jacek Kowalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marek Kowalski (Uniwersytet Jagielloński), Marek Kozubel (Instytut Pamięci Narodowej), Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Krzysztof Kubiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski), Mirosław Leszka (Uniwersytet Łódzki), Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku), Janusz Łosowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Gabriela Majewska (Uniwersytet Gdański), Lidia Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński), Joanna Modrzejewska-Leśniewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Krzysztof Mroczkowski (Uniwersytet Rzeszowski), Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),  Krzysztof Nowak (Uniwersytet Szczeciński), Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Piotr Olinski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Małgorzata Pawlak (Uniwersytet Wrocławski), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej), Piotr Pichulski (Politechnika Krakowska), Zenon Piech (Uniwersytet Jagielloński), Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Sergiej Polechow (Школа актуальных гуманитарных исследований, Институт общественных наук), Wiesław Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Adam Redzik Uniwersytet Warszawski), Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski), Janusz Ryba (Uniwersytet Szczeciński), Jan Rychlik (Univerzita Karlova), Walther Sallaberger (Ludwig-Maximilians-Universität München), Henryk Seroka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Bartłomiej Siek (Gdański Uniwersytet Medyczny), Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński), Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński), Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), Tomáš Sterneck (Historický ústav Akademie věd České republiky), Agnieszka Szudarek (Uniwersytet Szczeciński), Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński), Cezary Taracha (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Anna Tarnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Witold Tyborowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski), Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Andrzej Zaćmiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Michał Zaharias (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski), Jaku Żak (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości),

 

 

Artykuły zamieszczone w tomach 52-56 w 2020 roku recenzowali:
Piotr Birecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Witold Bobryk (Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku), Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Dolański (Uniwersytet Zielonogórski), Jerzy Dygdała (Instytut Historii PAN), Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) , Andrzej Gil, Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski), Paweł Gut (Akademia Pomorska w Słupsku), Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki), Andrzej Karpiński (Instytut Historii PAN), Tomasz Kempa(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Agata Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Marek Kornat (Instytut Historii PAN), Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański), Tomasz Kośmider (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie), Jacek Kriegseisen (Uniwersytet Gdański), Tomasz Krzemiński (Instytut Historii PAN), Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku), Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) , Przemysław Matusik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku), Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Anna Orłowska (Instytut Historii PAN), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański), Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski), Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski), Renata Sulewska (Uniwersytet Warszawski), Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński), Agnieszka Wieczorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przemysław Wojciechowski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski), Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Andrzej Wypustek (Uniwersytet Wrocławski), Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Artykuły zamieszczone w tomach 48-51 w 2019 roku recenzowali:

Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński), Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), Paweł Brudek (Muzeum Powstania Warszawskiego), Jacek Chachaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Paweł Filipczak (Uniwersytet Łódzki), Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki), Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Krzysztof Gaj (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski), Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie), Agnieszka Janiak-Jasińska (Uniwersytet Warszawski), Agata Aleksandra Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Marek Kozubel (Instytut Pamięci Narodowej), Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk), Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku), Janusz Łosowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Iwona Maciejewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Anna Markiewicz, Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski), Przemysław Olstowski (Polska Akademia Nauk), Tomasz Piekarski (Archiwum Państwowe w Płocku), Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej), Paweł Sawiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński), Krystyna Stasiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Anna Supruniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Piotr Szlanta (Uniwersytet Warszawski), Adrian Szopa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wojciech Wendland (Uniwersytet Łódzki), Magdalena Wilczewska-Karczewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

Artykuły zamieszczone w tomach 44-47 w 2018 roku recenzowali:

Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konrad Białecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Michał Norbert Faszcza (Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku), Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Inga Głuszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Grzegorz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Katarzyna Justyniarska-Chojak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Filip Kubiaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk), Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski), Piotr Łabędź (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tadeusz Miłkowski (Uniwersytet Warszawski), Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański), Agata Roćko (Polska Akademia Nauk), Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Małgorzata Stawiak-Ososińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Agnieszka Szudarek (Uniwersytet Szczeciński), Seweryn Szczepański (Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie), Agnieszka Wieczorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przemysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Artykuły zamieszczone w tomach 40-43 w 2017 roku recenzowali:

Stanisław Adamiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiesław Bondyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Andrzej Buczyło (Polska Akademia Nauk), Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski), Dariusz Dolański (Uniwersytet Zielonogórski), Paweł Filipczak (Uniwersytet Łódzki), Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki), Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski), Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tomasz Jurek (Polska Akademia Nauk), Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański), Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku), Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk), Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski), Bartłomiej Łyczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński), Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przemysław Olstowski (Polska Akademia Nauk), Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki), Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Jan Tęgowski, Agnieszka Wieczorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Artykuły zamieszczone w tomach 36-39 w 2016 roku recenzowali:

Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Michał Norbert Faszcza (Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku), Witold Filipczak, Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Grzegorz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Cezary Kardasz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu), Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Agata Aleksandra Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Mirosław Kłusek (Uniwersytet Łódzki), Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Marek Kornat (Polska Akademia Nauk), Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Leszek Kuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tomasz Krzemiński (Polska Akademia Nauk), Filip Kubiaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dariusz Kupisz (Polska Akademia Nauk), Tomasz Łaszkiewicz (Polska Akademia Nauk), Aleksander Łupienko (Polska Akademia Nauk), Kazimierz Maliszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przemysław Olstowski (Polska Akademia Nauk), Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marcin Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Artykuły zamieszczone w tomach 32-35 w 2015 roku recenzowali: 

Zofia Waszkiewicz, Zdzisław Noga, Wiesław Sieradzan, Tomasz Jurek, Tadeusz Stegner, Jacek Wijaczka, Grażyna Gzella, Edward Włodarczyk, Andrzej Rachuba, Andrzej Chwalba, Krzysztof Zamorski, Adam Suchoński, Józef Dobosz, Mariusz Wołos, Szymon Olszaniec, Sławomir Sprawski, Olgierd Kiec, Michał Zwierzykowski, Jarosław Poraziński, Anna Paner, Jarosław Dumanowski, Dariusz Słapek, Jan Tęgowski, Grzegorz Jasiński, Maciej Forycki, Grzegorz Berendt, Sylwia Grochowina, Wojciech Piasek, Grzegorz Chomicki, Dariusz Góra-Szopiński, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Michał Rogoż, Katarzyna Wodniak, Evelina Kristanova, Filip Wolański

Artykuły zamieszczone w tomach 28-31 w 2014 roku recenzowali:

Agnieszka Bartnik, Jarosław Czubaty, Jerzy Dygdała, Maciej Forycki, Mirosław Golon, Tomasz Jurek, Tomasz Kempa, Agata Kluczek, Ryszard Kulesza, Tadeusz Miłkowski, Marcin Pawlak, Andrzej Rachuba, Michał Rogoż, Dariusz Rolnik, Andrzej Romanow, Dariusz Słapek, Arkadiusz Stasiak, Tadeusz Stegner, Mieczysław Wojciechowski, Przemysław Wojciechowski, Mariusz Wołos, Jan Wroniszewski, Michał Zwierzykowski

Artykuły zamieszczone w tomach 24-27 w 2013 roku recenzowali:

Grzegorz Berendt, Grzegorz Chomicki, Jerzy Dygdała, Maciej Forycki, Mirosław Golon, Dariusz Góra-Szopiński, Sylwia Grochowina, Hans Henning Hahn, Paweł Hanczewski, Grzegorz Jasiński, Tomasz Kempa, Mirosław Kłusek, Igor Kraszewski, Zdzisław Noga, Andrzej Rachuba, Waldemar Rozynkowski, Dariusz Słapek, Sławomir Sprawski, Tadeusz Stegner, Małgorzata Strzelecka, Filip Wolański, Mariusz Wołos, Michał Zwierzykowski

Artykuły zamieszczone w tomach 20-23 w 2012 roku recenzowali:

Józef Dobosz, Mateusz Goliński, Grażyna Gzella, Kazimierz Maliszewski, Wiesław Sieradzan, Adam Suchoński, Ryszard Sudziński, Kazimierz Wajda, Bogumiła Burda, Mirosław Golon, Mariola Hoszowska, Grzegorz Jasiński, Tomasz Kempa, Barbara Kubis, Anna Paner, Stanisław Roszak, Przemysław Wojciechowski, Mariusz Wołos, Agata Kluczek, Danuta Konieczka-Śliwińska, Wojciech Piasek, Sławomir Sprawski, Sylwia Grochowina, Jacek Kowalewski, Małgorzata Strzelecka, Joanna Wojdon

Artykuły zamieszczone w tomach 16-19 w 2011 roku recenzowali:

Andrzej Chwalba, Grażyna Gzella, Tomasz Jurek, Zdzisław Noga, Andrzej Rachuba, Tadeusz Stegner, Adam Suchoński, Edward Włodarczyk, Krzysztof Zamorski, Olgierd Kiec, Wincenty Kołodziej, Jarosław Poraziński, Grzegorz Berendt , Mirosław Golon, Grzegorz Jasiński, Agata Kluczek, Szymon Olszaniec, Sławomir Sprawski, Michał Zwierzykowski, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Maciej Forycki, Sylwia Grochowina, Evelina Kristanova, Wojciech Piasek, Michał Rogoż, Katarzyna Wodniak

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym