Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Jak przesłać tekst do redakcji?

Teksty zgłaszane do publikacji w „Klio. Czasopiśmie poświęconym dziejom Polski i powszechnym" należy przesyłać za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism. Szczegółowa instrukcja jest dostępna również tutaj.

W celu skorzystania z APCZ należy stworzyć konto na portalu korzystając ze strony

 

Przesyłanie tekstu do opublikowania:

Krok 1. Start

Przed wysłaniem, sprawdź czy tekst spełnia wskazane kryteria:

 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 • Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
 • Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 • Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest tutaj. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.

Zdecyduj, do którego działu ma trafić zgłaszany tekst:

Artykuły: publikujemy tu oryginalne teksty zawierające przypisy, bibliografię, streszczenie, słowa kluczowe i poświęcone wynikom ważnych badań z zakresu historii Polski i powszechnej, teksty są recenzowane. W każdym tomie zamieszczamy przynajmniej 6 artykułów.

Materiały: publikujemy tu przede wszystkim edycje ważnych źródeł historycznych wraz z komentarzem naukowym. Teksty są recenzowane i zawierają te same elementy, co prace publikowane w dziale „Artykuły”.

Dyskusja: to dział poświęcony prezentacji krytycznych komentarzy do bieżącej dyskusji naukowej z zakresu historii. Publikujemy tu ważne prace z metodologii historii, dydaktyki historii i historiografii. Nie muszą spełniać kryteriów artykułów naukowych (wtedy nie są też recenzowane), ale często są to obszerne teksty o charakterze naukowym i wtedy przekazujemy je do oceny recenzentom. Sądzimy, że w ten sposób przyłączamy się do żywej dyskusji na temat stanu i perspektyw badań historycznych.

Artykuły recenzyjne: to dział, w którym prezentujemy obszerne komentarze do ważnych prac historycznych. Nie chodzi nam jednak o opinię na temat wybranej książki. Chcemy pokazać, jak analizowane publikacje stają się częścią debaty naukowej. Dlatego prosimy autorów artykułów naukowych o odwołanie się do innych badań z danego obszaru, porównanie wyników badań prezentowanych w omawianej książce z wynikami innych historyków. Ważnym elementem tego działu jest dyskusja z wnioskami prezentowanymi w omawianej książce. 

Recenzje: to zwykle szczegółowe omówienia i komentarze dotyczące wybranych książek historycznych, które ukazały się w ciągu roku od zgłoszenia tekstu do „Klio”. Celem tego działu jest śledzenie nowości wydawniczych, prezentacja najważniejszych książek historycznych czytelnikom kwartalnika oraz ocena jakości tych publikacji.

Kronika naukowa: to dział, w którym prezentujemy sprawozdania z wybranych konferencji, seminariów, realizacji ważnych projektów i innych wydarzeń związanych z badaniami historycznymi.

 • Poinformuj nas, w jakim języku został napisany tekst

Krok 2. Prześlij plik

Aby przesłać tekst do opublikowania w czasopiśmie, skorzystaj z poniższej instrukcji:

 • Kliknij "Wybierz plik"
 • Wybierz plik do przesłania z dysku swojego komputera
 • Kliknij "Otwórz"
 • Kliknij "Prześlij"
 • Kliknij "Zapisz i kontynuuj" na dole strony

Krok 3. Wprowadź metadane

 • W tym miejscu wprowadź informacje m.in. na temat autorów tekstu, tytułu, bibliografii czy abstraktu.

Krok 4. Prześlij dodatkowe pliki

 • Jeżeli zajdzie taka konieczność, w tym miejscu możesz przesłać pliki pomocnicze. Dokumenty w dowolnym formacie mogą zawierać np. dane statystyczne, obrazy, tabele.

Krok 5. Potwierdź

 • Aby przesłać tekst do czasopisma „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” kliknij „Zakończ”. Osoba podana jako główny autor tekstu otrzyma e-mail z potwierdzeniem przesłania tekstu.

 

Autorzy wszystkich zgłoszonych do druku tekstów (artykułów, materiałów, komunikatów, artykułów recenzyjnych, recenzji, sprawozdań itd.) zgadzają się na warunki publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Naukowym UMK.

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym