Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Strona główna

 „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikujemy artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej.  "Klio" to czasopismo naukowe, którego misją jest umożliwienie historykom wymiany myśli i prezentacji wyników najważniejszych badań. 

„Klio” znajduje się w  ERIH PLUS, CEEOL, ICI Journal Master List, DOAJ.

Punkty MEiN 2021: 100

ISSN: 1643-8191
e-ISSN: 2719-7476

Zgłoś artykuł za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism.
Redakcja “Klio” nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu, przygotowanie artykułu do druku czy jego publikację. Autorzy nie otrzymują honorarium za teksty publikowane w kwartalniku.

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów naukowych: ok. 40%

Kontakt mailowy: klio@umk.pl 

 

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym