Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Kontakt

Adres redakcji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Instytut Historii i Archiwistyki
 ul. W. Bojarskiego 1, pokój C 1.08
 87-100 Toruń

tel: 56 611 23 63

E-mail: klio@umk.plredakcja.klio@umk.pl

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym