Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 8

KLIO 8 (2006)

 

Artykuły

Tomasz Falkowski (Toruń), O „kryzysie” (w) historii. Zarys struktury pola historycznego 

Mirelle Corbier (Paryż), Rodzina i pokrewieństwo: oryginalne cechy społeczeństwa rzymskiego (II w. p.n.e.-III w. n.e.) 

Robert Frost (Aberdeen), Dobry Król, Zły Król 

Andrzej Majdowski (Warszawa), Katolicyzm w Rosji do 1719 roku

Tomasz Chrzanowski (Toruń), Porozbiorowa ocena reform czasów stanisławowskich 

Zygmunt Zieliński (Lublin), Kościół rzymskokatolicki jako czynnik współkształtujący stosunki polsko-niemieckie w XX wieku 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Aneta Franczak, Marcin Pawlak: Marilyn B. Skinner, Sexuality in Greek and Roman Culture, Blackwell, Oxford 2005, ss. XXVI + 343

Paweł Hanczewski: David Allan, Scotland in the eighteenth century: union and enlightenment, Longman, Harlow 2002, ss. 220

Magdalena Śnieć: Roy Porter, Enlightenment. Britain and the Creation of the Modern World, Penguin Books, 2000

Adam Kucharski: Małgorzata Ewa Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 347

Jarosław Łuczyński: Bogusław Czechowicz, Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku, Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki, Wrocław 2004

Wojciech Saletra: Boльгa B. Гapбaчoвa, Yдeльнiкi naўcmaння 1830-1831 гг. нa Бeлapyci. Бiябiблiягpaфiчны cлoўнiк, Miнcк 2004, ss. 400

Sylwia Grochowina: Maciej Sadowski CSsR, Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków 2005, ss. 528

Maria Magdalena Blombergowa: Andrzej Kola, Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Toruń 2005, ss. 442

Paweł Hanczewski: Britain since 1945, edited by Jonathan Hollowell, Blackwell, Oxford 2003, ss. 464

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym