Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 7

KLIO 7 (2/2005)

 

Artykuły

Szymon Olszaniec (Toruń), Kilka uwag na temat życia i kariery Fl. Maternusa Cynegiusza 

Jacek Wijaczka (Toruń), Procesy o czary w Polsce w dobie Oświecenia. Zarys problematyki 

Szymon Gołębiewski (Toruń), Generałowie Konfederacji – amerykańska emigracja polityczna po wojnie secesyjnej 

Bogusław Mansfeld (Toruń), Muzea na ziemiach otrzymanych 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Grzegorz Chomicki: Paweł Hanczewski, Dyplomacja brytyjska w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1748-1756. Misje w Berlinie, Dreźnie, Petersburgu i Wiedniu, Toruń 2000, ss. 221

Joanna Longfors: Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss. 612

Jacek Wijaczka: Zdzisław Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, ss. 388, 13 ilustracji

Paweł Hanczewski: Benno Teschke, The Myth of 1648. Class, Geopolitics and the Making of Modern International Relations, Verso, London-New York 2003, ss. 308

Paweł Hanczewski: Urszula Kosińska, Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Semper, Warszawa 2003, ss. 288

Radosław Radziszewski: Jeremy Black, Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century, Cambridge University Press 2004, ss. 246

Jacek Wijaczka: Moshe Rosman, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, przekład Wojciech Tyszka, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005, ss. 305

Szymon Gołębiewski: German-American Immigration and Ethnicity in Comparative Perspective, ed. Walter Kamphoefner, Madison 2004, ss. 356

Mirosława Józefiak: Alfred Wysocki, Na placówce dyplomatycznej w Sztokholmie 1924-1928. Wspomnienia, wybór, opracowanie i przedmowa Paweł Jaworski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 216

Rafał Nowakowski: Joanna Śmigielska, Teatr władzy lokalnej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004, ss. 191

 

Dyskusje, polemiki

Stefan Kwiatkowski, Utracona wiarygodność statutów Jakuba z Leodium

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym