Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 6

KLIO 6 (1/2005)

 

Artykuły

Andrzej Gillmeister (Zielona Góra), Księgi Sybilijskie w starożytnym Rzymie 

Isolde Stark (Halle), Kybele – galijska bogini w Rzymie 

Anna Michałek Simińska (Szczecin), Wizualizacja obrzędów pogrzebowych królów we Francji na przełomie XVI i XV wieku 

Monika Wyszomirska (Toruń), Polemiki wokół konfederacji projektowanych za panowania Augusta II – próba rekonesansu 

Andrzej Groth (Słupsk), Debrzno w latach 1772-1806. Z problematyki małego miasta pomorskiego 

Zenonas Butkus (Wilno), Wpływ Związku Sowieckiego na politykę antypolską na Litwie 

Albert Kotowski (Bonn), Mniejszość niemiecka w Polsce w latach 1919-1945. Stan badań i postulaty badawcze 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Piotr Guzowski, Diabeł tkwi w szczegółach czyli jak literatura popularnonaukowa poległa w bitwie pod Hastings

Mariusz Pawelec: Marta i Marek Skwarowie, Życie i twórczość Jerzego Laetusa Weselskiego. Przyczynek do dziejów braci czeskich na tle związków Polski i Niderlandów w XVII wieku wraz z tekstem kazania pogrzebowego, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. (DLXII) 489, Szczecin 2004, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. LXXVII, 35 nlb.

Wiesław Sieradzan: Grzegorz Jacek Brzustowicz, Choszczno jakiego nie znacie, t. I: Choszczno inaczej Arnswalde. Średniowieczne dzieje miasta, Choszczno 2003, ss. 112

Jacek Wijaczka: Ingo Koppenborg, Hexen in Detmold. Verfolgungen in der lippischen Residenzstadt 1599-1669 (= Sonderveröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins für das Land Lippe, Bd. 57), Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2004, ss. 220

Zdzisław Noga: Miron Kapral, Nacionalni gromady Lwowa XVI-XVIII w. (socjalno-prawowi wzajemyny), Lwów 2003, ss. 439

Marceli Kosman: Gerard Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności o współczesności, część I: Do schyłku XIX wieku, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2003, s. 226

Robert Kaczorowski: Das Bistum Danzig in Lebensbildern. Ordinarien, Weihbischöfe, Generalvikare, Apostolische Visitatoren 1922/25 bis 2000, hrsg. von Stefan Samerski (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa, Band 3), Münster-Hamburg-London 2003, ss. 159

Monika Grucza: Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku, wybór i opracowanie Leszek Żyliński, Poznań 2003 (Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 18), s. 333

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym