Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 5

KLIO 5 (2004)

 

Artykuły

Wojciech Piasek (Toruń), Wizja świata i człowieka w twórczości Witolda Kuli – antropologiczna perspektywa badań nad piśmiennictwem historiograficznym 

Ralf Urban (Nürnberg), Rzymskie rozumienie historii 

Krzysztof Kwiatkowski (Toruń), Przeciw Batu-chanowi czy Mendogowi – okoliczności, wymowa i znaczenie polityczne koronacji Daniela Romanowicza Halickiego na króla Rusi 

Eduard S. Kulpin, Vladimir I. Pantin (Moskwa), Przezwyciężenie średniowiecznego kryzysu społeczno-klimatycznego w Europie Wschodniej w XVI-XVII wieku (na przykładzie Opola Suzdalskiego i dóbr klasztoru Kiryłło-Białozerskiego) 

Michel Figeac (Bordeaux), Szlachta w mieście. Rola społeczna i wpływy kulturalne w epoce oświecenia

Harry T. Dickinson (Edynburg), Wielka Brytania a rewolucja amerykańska 

 

Materiały

Aleksander Smolinski, Organizacja kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego w latach 1930-1939

Irina N. Nikulina, Nina A. Jakowlewa, Polacy w Ałtaju w materiałach Centrum Przechowywania Zbiorów Archiwalnych Kraju Ahajskiego oraz Oddziału Dokumentacji Specjalnej Zarządu do Spraw Administracji Kraju Ałtajskiego

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Jacek Wijaczka: Alfred Kohler, Ferdinand I. 1503-1564. Fürst, König und Kaiser, Verlag C. H. Beck, München 2003, ss. 377, 18 ilustracji, 1 mapa

Arkadiusz Czwołek: Rusłan Skrynnikow, Wasilij Szujskij, Izdatelstwo AST, Moskwa 2002, ss. 393

Jacek Wijaczka: Hexen und Hexenverfolgungen in Thüringen, hrsg. von den Meininger Museen (= Südthuringer Forschungen, Bd. 32 / Hexenforschung, Bd. 8), Meininger Museen, Verlag für Regionalgeschichte, Meiningen und Bielefeld 2003, ss. 2003, ilustracje nieliczbowane

Tomasz Chinciński: Historia dyplomacji polskiej X-XX w., pod redakcją Gerarda Labudy i Waldemara Michowicza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, ss. 757

Paweł Hanczewski: Anthony F. Upton, Europe 1600-1789, Arnold, London 2001, ss. 437

Dorota Michaluk: Ryszard Radzik, Kim są Białorusini?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 234

Joanna Rezmer: Wojciech Materski, Pobocza dyplomacji. Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzecząpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym, Instytut Studiów Poliyucznych PAN, Warszawa 2002, ss. 315

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym