Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 15

KLIO 15 (2/2010)

"Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia"

 

Artykuły

Michel Foucault, Polityka zdrowia w XVIII wieku

Irmtraut Sahmland (Marburg), O dyskusji wokół instytucji medycznych na obszarach wiejskich oraz o roli „medycznego oświecenia" około 1800 roku

Adam Szarszewski (Gdańsk), Lekarzy czujne oczy. Medykalizacja w Gdańsku doby oświecenia

Arlette Farge (Paryż), Choroby zawodowe rzemieślników

Robert Jütte (Stuttgart), Medycyna, choroba i zdrowie w wieku oświecenia

 

Materiały

Katarzyna Pękacka-Falkowska, Leibniz i instytucjonalizacja opieki medycznej albo o trzech tekstach z 1681, 1694 i 1701 roku
 Gottfried Wilhelm Leibniz, Propozycja utworzenia urzędu zdrowia (1681)
 Gottfried Wilhelm Leibniz, O sposobie udoskonalenia medycyny (1694)
 Gottfried Wilhelm Leibniz, Podsumowanie dotyczące obserwacji medycznych, które należy nieustannie podejmować i kontynuować (1701)

 

Artykuły recenzyjne

Małgorzata Lisecka (Toruń, Bydgoszcz), Anatomia melancholii. Wokół książki Klibansky'ego, Panofsky'ego i Saxla „Saturn i melancholia" (Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofi i, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. Anna Kryczyńska, Universitas, Kraków 2009

Mateusz Falkowski (Warszawa, Kraków), Uwagi do „Historii twarzy" Jean-Jacquesa Courtine'a i Claudine Haroche (C. Haroche, J. J. Courtine, Historia twarzy, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2007)

Tomasz Rosiński (Białystok), Władysław Szumowski i zapomniane oblicze pozytywizmu (W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008)

 

Recenzje i omówienia

Tomasz Falkowski (Toruń): Luuc Kooijmans, Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama, przeł. R. Pucek, Warszawa 2010, ss. 451

Jakub Węglorz (Wrocław): Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. A. Karpiński, Warszawa 2009, ss. 354

Przemysław Wewiór (Toruń): Andrzej Bednarczyk, Studia z dziejów idei naukowych: biologia XVII-XIX wieku, Warszawa 2007, ss. 462

Marcin Moskalewicz (Poznań): Anna Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009, ss. 432

Magdalena Górska (Warszawa): Danuta Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009, ss. 393

Sylwia Konarska-Zimnicka (Kielce): Nicholas Campion, A History of Western Astrology, vol. 2: + e Medieval and Modern World, Baltimore 2009, ss. 371

Aneta Niewęgłowska (Toruń): Dagmara Fleming-Cejrowska, Warszawianka w kąpieli, Warszawa 2008, ss. 195

Tomasz Krzemiński (Toruń): Iwona Janicka, Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915, Gdańsk 2009, ss. 310

Aneta Niewęgłowska (Toruń): Aneta Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2008, ss. 380

 

Noty bibliograficzne

Wiesława Duży (Toruń): Seria wydawnicza „Medicina Historica": Medycyna, literatura, sztuka - przestrzenie, red. W. Wojtkiewicz-Rok, A. Kovtun, J. Barański, Toruń 2009, ss. 113; Sztuka lekarska i jej rękodzieło. Wybór tekstów z estetyki lekarskiej, wstęp i wybór J. Barański, Toruń 2010, ss. 110

Wiesława Duży (Toruń): Walentyna Krystyna Korpalska, Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, Toruń 2008, ss. 364

Andrzej Buczyło (Toruń): Julia Możdżeń, Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach w świetle kroniki Szymona Grunaua, Toruń 2010, ss. 210

 

Kronika naukowa

Walentyna Krystyna Korpalska (Bydgoszcz): XXII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Łódź 15-16 czerwca 2010 roku

Marcin Moskalewicz (Poznań): Knowledge, Ethics and Representation of Medicine and Health: Historical Perspectives 7-11 lipca 2010, Durham-Newcastle, Wielka Brytania. Społeczna historia medycyny dziś

Magdalena Spychaj (Toruń): Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy Toruń 28-30 września 2010

 

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym