Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 14

KLIO 14 (1/2010)

 

Artykuły

Tomasz Falkowski (Toruń), Fizyka historii. Braudel i pojęcie zdarzenia

Claudia Santi (Rzym), Jowisz w religii obywatelskiej archaicznego Rzymu 

Aleksander W. Majorow (Sankt Petersburg), Ostatnia wyprawa Romana Mścisławicza (z dziejów polityki zagranicznej Rusi Halicko-Wołyńskiej) 

Joanna Matyasik (Toruń), Rola Stanisława Warszyckiego w stronnictwie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 

Mirosław Kłusek (Kraków), Kredyt długoterminowy Państwowego Banku Rolnego w listach zastawnych i obligacjach melioracyjnych w Polsce międzywojennej 

 

Materiały

Marcin Pawlak (Toruń), Mongołowie na Bliskim Wschodzie w drugiej połowie XIII wieku w świetle anonimowego dzieła „chronique du templier de tyr”

 

Recenzje

Jarosław Kłaczkow (Toruń): Roman Baron, Między Polską a Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009, ss. 281

Joanna Orzeł (Toruń): Staropolskie kompendia wiedzy, pod redakcją Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, ss. 293

Magdalena Żakowska (Łódź): Денис Хрусталёв, Андрей Россомахин, Польская диета русского медведя, Санкт-Петербург 2009, ss. 108

Piotr Florek (Olsztyn): Andrzej Adam Majewski, Moskwa 1617-1618, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006, ss. 220

Mariusz Ciesielski: Andrzej Kokowski, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (Od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, 456 s., z ilustracjami, tablicami i indeksami

Mirosław Kłusek (Kraków): Ingo Loose, Kredite für NS – Verbrechen. Die deutschen Kreditinstitute in Polen und die Ausrabung der polnischen und jüdischen Bevölkerung 1939 – 1945, R. Odenbourg Verlag München 2007, ss. 495

Katarzyna Urlewicz (Toruń): Baluzowie Polacy dworzanie polskich i francuskich królów. Recenzja książki Jeana Boutiera Etienne Baluze, 1630-1718. Erudycja i wartości w Europie klasycznej

 

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym