Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 12

KLIO 12 (1/2009)

 

Artykuły

Ryszard Kulesza (Warszawa), Sparta w polskich podręcznikach historii w XIX–XX wieku

Irena Kiturko (Grodno), Historia gospodarcza Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku w historiografi i białoruskiej: stan badań i perspektywy

Wojciech Saletra (Kielce), Posłowie i deputowani z województw krakowskiego i sandomierskiego w sejmie powstańczym 1830–1831.Przyczynek do oceny postaw i poglądów elit politycznych 

Magdalena Śnieć (Toruń), Anthony Eden – twardy przeciwnik polityki appeasementu? 

Mariola Hoszowska (Rzeszów), Między prymatem ideologii a dydaktycznym pragmatyzmem. Z problemów edukacji historycznej po 1956 roku 

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym