Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 11

KLIO 11 (2/2008)

 

Artykuły

Ołeksandr Borysowicz Hołowko (Kijów), Halicki okres działalności księcia Mścisława Mścisławowicza Udałego 

Marite Jakovleva (Ryga), Granice Księstwa Kurlandzkiego w epoce nowożytnej. Wybrane zagadnienia 

Maciej Serwański (Poznań), Polski głos na rzecz hugenotów we Francji - postulata polonica 

Katarzyna Pękacka-Falkowska (Toruń), Toruńska medycyna i farmacja wobec "powietrza morowego" w świetle niemieckojęzycznego starodruku medycznego z 1709 roku 

Ilona Zaleska (Toruń), Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do 1914 roku - głos ks. Ignacego Charszewskiego 

 

Źródła

Agnieszka Zielińska, Struktura zawodowa katolików w XIX-wiecznym Toruniu. Z zagadnień demograficznych i socjotopograficznych

Krzysztof Kania, Jeśli nie Oxford, to co?

 

Dyskusje, polemiki

Wojciech Piasek: Podróż w poszukiwaniu tożsamości – kilka refleksji na marginesie lektury książki Tomasza Wiślicza "Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku"

Tomasz Wiślicz: Kartka z podróży. O historii i jej metodologii

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Joanna Orzeł: Reinhart Koselleck, Semantyka historyczna, wybór i oprac. Hubert Orłowski, tłum. Wojciech Kunicki, Poznań 2001 (Poznańska Biblioteka Niemiecka), ss. 568

Stanisław Roszak: Caroline Le Mao, Les fortunes de Thémis. Vie des magistrats du Parlament de Bordeaux au Grand Siecle, Fédération Historique du Sud-Ouest, Bordeaux 2006, ss. 422

Stanisław Roszak: Sylvie Mouysset, Papiers de famille. Introduction á l’étude des livres de raison (France XV-XIX siecle), Presse Universitaires de Rennes, Rennes 2007, ss. 347

Kazimierz Wajda: Peter Kriedte, Taufgesinnte und großes Kapital. Die niederrheinisch-bergischen Mennoniten und der Aufstieg des Krefelder Seidengewerbes (Mitte des 17. Jahrhunderts-1815), Vandenhoeck & Ruprecht, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 223, Göttingen 2007, ss. 803

Ryszard Wacław Wołoszyński: Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007, ss. 636

Katarzyna Pękacka-Falkowska: Kirsten Renate Seelbach, In dieser harten und sterbenden Zeit. Maßnahmen gegen ie Pest 1620-1750, Tectum Verlag, Marburg 2007, ss. 532

Maciej Kowalski: Jan Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007, ss. 268

Krzysztof Kania: A. Sybilla Bidwell, Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku. Od światowego imperium do „małego państwa” na obrzeżach Europy, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008, ss. 313

Andrzej Gillemeister: Claudia Santi, Sacra facere, Aspetti della prassi ritualistica divinatoria nel mondo romano (Mos maiorum. Studi sulla tradizione romana 1), Roma 2008, ss. 264

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym