Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 10

KLIO 10 (1/2008)

 

Artykuły

Magdalena Olszta-Bloch (Toruń), Pierścienie hellenistyczne. Z badań nad formą i funkcją biżuterii w kulturze hellenistycznej 

Robert Ruciński (Toruń), Studia uniwersyteckie mieszczan wielkich miast pruskich w średniowieczu 

Adam Kucharski (Toruń), Peregrinationes adfinem Europae. Podróże z Polski do Portugalii do końca XVIII w. - cele, motywy, relacje 

Jacek Wijaczka (Toruń), Działalność Hugo Schneider Aktiengesellschaft (HASAG) w Generalnym Gubernatorstwie w czasie II wojny światowej 

 

Źródła, materiały

Krzysztof Kopiński, Problem powtarzalności danych w wypełnianiu komputerowych baz archiwów państwowych

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Rafał Zgorzelski: Z badań nad historią dawnej poczty polskiej. Na marginesie pracy Tomasza Sumy, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871. Słownik biograficzny, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2005

Maciej Cieszyński: Thérese Delpech, L’ensauvagement. Le retour de la barbarie au XXIe siecle, Grasset & Fasquelle 2005, ss. 366

Krzysztof Kania: Krzysztof Tarka, Polonia w Wielkiej Brytanii 1918-1939, Wydawnictwo Mado, Toruń 2005, ss. 145

Krzysztof Kania: Piotr Wandycz, Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006, ss. 304

Joanna Matyasik: Mieczysława Chmielewska, Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, ss. 298

Aneta Niewęgłowska: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. 9, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, ss. 571

Jacek Wijaczka: Katrin Moeller, Das Willkür über Recht ginge. Hexenverfolgung in Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert (=Hexenforschung, t. 10), Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2007, ss. 544

Katarzyna Kącka: Ryszard Mojak, Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 664

Jarosław Dumanowski: Nie tylko Braudel... Francuski słownik historii kultury materialnej czasów nowożytnych L’ancienne France au quotidien. Vie et choses de la vie sous l’Ancien Regime, sous la direction de Michal Figeac, Armand Collin, Paris 2007, ss. 590

 

Dyskusje, polemiki

Odpowiedź Urszuli Kosińskiej na recenzję Pawła Hanczewskiego z książki Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa 2003

Odpowiedź Pawła Hanczewskiego na polemikę Urszuli Kosińskiej

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym