Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Klio 1

KLIO 1 (2001)

 

Artykuły

Danuta Musiał (Toruń), O perspektywach nauk o starożytności 

Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach 

Jarosław Dumanowski (Toruń), Badania nad nowożytną konsumpcją w historiografii brytyjskiej i francuskiej 

Aleksander Smoliński (Toruń), Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929 

Mariusz Wołos (Toruń), Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933

Stepan Makarczuk (Lwów), Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946 

 

Ankieta "Klio"

  1. Samsonowicz, Odpowiedź na ankietę Klio
  2. Serczyk, Historycy toruńscy wobec wyzwań metodologicznych lat powojennych
  3. Wojciechowski, Odpowiedź na ankietę Klio

 

Recenzje

  1. Kuk:Histoire des idés politiques de l’Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604
  2. Pawlak:Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284
  3. Krajnik:Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il.
  4. Oliński:Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304
  5. Dumanowski:Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232
Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym