Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Dla recenzentów

Zobowiązania recenzentów:

  1. Wsparcie dla redaktora naczelnego: Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych. Jego uwagi służą też autorowi do poprawienia zgłoszonego tekstu. Recenzenci deklarują, że są w stanie wykonać swoją pracę w określonym terminie uzgodnionym z redakcją.
  2. Obiektywne recenzowanie: opinie wydawnicze są obiektywne i dotyczą merytorycznej strony recenzowanych artykułów. Recenzenci powstrzymują się od komentarzy dotyczących osoby autora, uznając to za niewłaściwe.
  3. Merytoryczna ocena: recenzje są przygotowywane przez recenzentów specjalizujących się w danym zagadnieniu, co poświadczają podpisując stosowne oświadczenie. W ten sposób zapewniają o merytorycznym podejściu do wykonywanej pracy.
  4. Poufność: Podobnie, jak redakcja, recenzenci zachowują tajemnicę dotyczącą prac przekazywanych im do recenzji. Uwagi dotyczące tekstu przekazują jedynie redakcji czasopisma. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom, o czy przypomina się autorom i recenzentom w korespondencji przesłanej przez redakcję oraz w procedurze recenzowania.
  5. Konflikt interesów: Recenzenci nie wykorzystują recenzowanych teksów dla własnych korzyści. Nie recenzują też prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
  6. Potwierdzenie źródeł: Recenzent informuje redakcję o zauważonym podobieństwie recenzowanego tekstu do innych, znanych recenzentowi prac i podejrzeniu plagiatu.

 

Jak przygotować recenzję tekstu zgłoszonego do „Klio”?

 

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym